Contact
 +48 602 188 508

Max Calc

Max Calc is een organische kalkmeststof met actief calciumhydroxide, organisch materiaal en minerale bestanddelen.


1. ONTZURING

 • 1000 kg bevat ca. 450 kg actief calciumhydroxide (CaOH2)
 • oplosbaarheid in water bijna 100 keer groter dan die van krijt en carbonaatkalk
 • snelle, duurzame en veilige verhoging van de bodem-pH (1 ton verhoogt de pH met 1-1,3 pH binnen 2-4 maanden)
 • de ontzurende kracht is dezelfde als die van calciumoxide (pH 12) maar zonder de negatieve gevolgen voor bacteriën en levende bodemorganismen (reactiviteit hoger dan 80%)
 • de effecten zijn al zichtbaar bij het eerste gewas


2. BEMESTING

 • 1 ton bevat ca. 450 kg organische stof
 • mineraliseert snel en effectief stro, gewasresten, mest, drijfmest enz.
 • verbetert de bodemstructuur
 • verhoogt de waterabsorptie in de bodem
 • verhoogt de weerstand van de planten tegen extreme weersomstandigheden
 • vermindert de ziektedruk en de druk van plagen en schadelijke bodempathogenen
 • stimuleert bodemmicro-organismen
 • stimuleert de haarwortelgroei


3. VOEDING

 • 1 ton bevat 45-50 kg stikstof (N), 25 kg fosfor (P) en 13-14 kg kalium (K) in een 100% opneembare organische dosis (Mg) 19-20 kg
 • levert eiwitten, aminozuren en micro-elementen
 • toename van de biomassa met 20-40%
 • voor de productie worden alleen natuurlijke grondstoffen gebruikt
 • ontzuren, bemesten en voeden in één behandelingAfhankelijk van de pH van de bodem is 0,7 tot 1,4 ton per hectare voldoende. Max Calc - organische minerale kalk met actief calciumhydraat. Het eerste ontzuringsproces begint al vanaf de 14e dag na het strooien. Resultaten zijn al na 2 maanden zichtbaar (verhoogt de pH van de bodem na 2 maanden met 1 eenheid!!!!) en houden 3-4 jaar aan. Ideaal voor boomgaarden en akkers omdat het oplost in water en niet in grondzuren, zodat u het middel niet hoeft te mengen met de grond. Een hogere pH BETEKENT betere opname van voedingsstoffen. Een grotere oogst IS een grotere besparing EN meer verdiensten.